Barnmorskor – för hjälp vid sex och graviditet

Barnmorskor arbetar med bland annat preventivrådgivning, abortrådgivning, kvinnors och barns hälsa under och efter graviditeten samt med förlossningar. Är du gravid ska du ta kontakt med en mödravårdscentral.


Barnmorskor

Barnmorska för dig som är gravid

Välj din mödravårdscentral

Du som är gravid kan redan från vecka 9 i din graviditet ta kontakt med en mödravårdscentral. Du får själv välja vilken mödravårdscentral du vill vända dig till. I senare skede får du även välja vart du vill göra ultraljud och på vilken förlossning du vill föda ditt barn.

Så ofta träffar du din barnmorska

Under graviditeten kommer du att regelbundet få träffa din barnmorska på den mödravårdscentral du har valt. Fram till vecka 32 kommer ni att träffas var fjärde vecka.

På dessa besök kontrolleras bland annat blodprov, urinprov och blodtryck. Är det din första graviditet får du även träffa en läkare mellan vecka 10-12.

Har du några frågor och funderingar kring graviditeten, förlossningen, barnet eller vad som helst så kan du ta upp dessa med din barnmorska.

I vecka 18-19 får du göra ett ultraljudsbesök för att fastställa ditt förlossningsdatum.

Efter vecka 32 besöker du mödravårdscentralen varje eller varannan vecka fram tills vecka 40. Har barnet inte kommit efter vecka 40 kan du diskutera och eventuellt boka en tid för igångsättning på en förlossningsklinik.

Förlossningen

När det är dags att föda så kontaktar du den förlossningsklinik som du bad din barnmorska att skriva in dig på. Är det fullt på denna klinik kan du dock behöva åka till en annan klinik i närheten.

Läs om förlossningens alla skeden här.

Barnavårdscentral

När du har fått barn så ska du så snabbt som möjligt kontakta den barnavårdscentral som du valt tillsammans med din barnmorska. Du erbjuds då att en barnmorska kommer hem till dig och kontrollerar att allt är bra.

Du och ditt barn kommer sedan att få gå på regelbundna hälsoundersökningar på barnavårdscentralen (BVC) under flera år.

Där kontrolleras barnet hälsa genom hälsoundersökningar. Där får även ditt barn vaccinationer fram till dess att det är fem år gammalt. På en barnavårdscentral kan du också få hjälp, tips och råd om allt som rör ditt barns utveckling.

Barnavårdscentralen erbjuder även föräldrautbildningar.

Preventivmedel och könssjukdomar hos barnmorskan

Om du behöver preventivmedel kan du vända dig till en ungdomsmottagning om du är ung, annars kan du vända dig till en kvinnoklinik. All preventivmedelsrådgivning är kostnadsfri.

På en ungdomsmottagning och kvinnoklinik kan du även testa dig för könssjukdomar, göra graviditetstest, få dagen efter-piller och abortrådgiving.